סל קניות
אודות  
צור קשר  
מוצרים  
משלוחים  
רעיונות עיצוב  
עיצוב של לקוחות  
03-6122153 0544972091  
תקנון

ברוכים הבאים לאתר "פארטי בג" (להלן ה"אתר")

כללי
• השימוש באתר "פארטי בג" (להלן "האתר") ניתן בהתאם לתנאי השימוש המפורטים להלן. אישור התיבה "אני מסכים לתנאי השימוש" פירושה מתן הסכמתך להיקשר בהסכם זה על כל תנאיו.
• אתר "פארטי בג" הינו אתר מסחרי המשמש לצורכי מסחר אלקטרוני ברשת האינטרנט והינו שם רשום של "פארטי בג".
• תקנון זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ומתייחס גם לנקבה במשמע.
• הנהלת האתר שומרת את הזכות לשנות את התקנון לפי ראות עיניה ושיקולה הבלעדי ולא יינתן בכך פתח לטענה או תביעה כנגד החברה או גורמים הקשורים לניהול האתר
• רשאים לעשות שימוש באתר ולרכוש את המוצרים ו\או השירותים המוצעים למכירה, כל מי שמתקיימים לגביו התנאים שלהלן:
• המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה ומתחת לגיל 18 או אינו זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושך באתר כאילו קיבלת את אישור האפוטרופוס.
• המשתמש הנו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל.
• ברשות המשתמש כרטיס אשראי בתוקף של אחת מחברות האשראי הישראליות
• ברשותו תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט.
• האתר מוכר את מוצריו ומספק שירותים של בירור מידע ופעולות אחרות גם באמצעות הטלפון.
• אתר "פארטי בג" אינו נושא באחריות לתוכן המועלה באמצעות גולשים ו/או להפרת זכויות יוצרים ע"י צד ג' כולל המפרסמים באתר.
• כל גורם הרואה עצמו נפגע בשל הפרת זכות יוצרים או בגין לשון הרע מתבקש לפנות מייידית ל-"פארטי בג" בהודעה כתובה ומנומקת ו- "פארטי בג" מתחייבת להסיר את הההפרה / פגיעה באופן מיידי עד לבירור הנושא אל מול הצד המפר.
• מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני בעיצוב אתר האינטרנט, ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלול בו, שייכים ל"פארטי בג" בלבד. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי ו/או למסור לצד שלישי כלשהו כל חלק מהאמור לעיל או את כולו, ללא קבלת הסכמתה של "פארטי בג" בכתב ומראש.
• אין החברה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר האינטרנט יהיו תקינים ויובילו לאתרי אינטרנט פעילים, עקב הימצאותו של קישור לאתר מסוים באתר האינטרנט, החברה אינה מלמדת כי תוכן האתר המקושר מאתר האינטרנט הוא מהימן, מלא ו/או עדכני, והחברה לא תישא בכל אחריות בקשר לכך. מבלי לגרוע באמור לעיל, "פארטי בג" אינה אחראית לכל נזק, עקיף או ישיר שייגרם לך או לרכושך כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתרי אינטרנט אליהם תגיע באמצעות ו/או דרך שימוש ו/או קישור הקיימים באתר האינטרנט ו/או בגין שימוש ו/או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר האינטרנט ע"י צדדים שלישיים.

הזמנת מוצרים חבילות (תיקים) ו/או שירותים
• הזמנת ואספקת המוצרים תתבצע על פי הוראות תקנון זה להלן.
• לכל מוצר ושירות המוצע למכירה באתר מוצג מחירו וכמות היחידות הנרכשות ממנו.
• לביצוע הזמנה יש להכניס המוצרים והשירותים הרצויים לרוכש, לסל הקניות ולמלא הפרטים הנדרשים לביצוע ההזמנה.
• כדי שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים אחרת לא נוכל להבטיח את ביצוע ההזמנה
• במקרה שהמוצרים יחזרו אלינו בגלל פרטים מוטעים שמסרת, תחויב בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול. אנא הקפד למלא פרטים מדויקים ועדכניים. לידיעתך, הגשת פרטים אישיים כוזבים אסורה לחלוטין ואף מהווה עבירה פלילית על פי הוראות חוק העונשין.
• לאחר ביצוע ההזמנה, תקבל הודעה על קליטת פרטי הזמנתך. לתשומת לבך: אישור זה אינו מחייב את "פארטי בג" לספק את המוצרים שהזמנת, והוא רק מעיד שפרטי הזמנתך נקלטו במערכת.
• במקרה בו בחר מבצע הפעולה שלא להשאיר את פרטי כרטיס האשראי באתר ולהשלים את מסירת פרטי כרטיס האשראי טלפונית, תחשב הפעולה כמושלמת רק לאחר מסירת פרטי האשראי ע"י מבצע הפעולה. במקרה כאמור, יחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד קבלת פרטי האשראי ואישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי.
• רק לאחר ש "פארטי בג" תבדוק את פרטי כרטיס האשראי שלך ותקבל אישור מחברת כרטיסי האשראי לביצוע הרכישה, תיחשב הצעתך כברת ביצוע ויתחיל תהליך אספקת המוצרים שהזמנת, בתנאי שקיימים במלאי.
• במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה. לצורך השלמת הרכישה יידרש מבצע הפעולה ליצור קשר טלפוני עם נציג "פארטי בג" לצורך הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה. והיה ולא פעל מבצע הפעולה להסדרת האישור זכאית "פארטי בג" לבטל ההזמנה.

אמצעי התשלום:
• אתר "פארטי בג" מוכר מוצריו באמצעות כרטיסי אשראי תקפים, אשר ניתנים לסליקה ע"י אחת מחברות האשראי הפועלות בישראל או במזומן.
• באפשרותך לשלם על הזמנתך בכרטיס אשראי תקף ישירות דרך האתר. האתר עורך בדיקה עם חברת האשראי ועם קבלת האישור יישלחו אלייך המוצרים שהוזמנו, באמצעות שליח.
• קיימת אפשרות למלא הזמנתך באתר, נציג שירות של "פארטי בג" יחזור אלייך לקבלת פרטי כרטיס האשראי טלפונית.

סכום התשלום:
• לאחר סיום תהליך ההזמנה, תוכל לראות בסל הקניות את סכום התשלום הסופי הכולל תוספת משלוח. חיובך יתבצע באמצעות אחד מאמצעי התשלום הרשומים לעיל עבור סכום ההזמנה הנקוב ותוספת משלוח, כפי שיהיה רשום בסל הקניה. חיוב כרטיס האשראי יתבצע בהתאם לפרטים שרשמת.
• בתשלומים- סכום המשלוח יכלל בתשלום הראשון.
• מחירי המוצרים שחושבו הינם בהתאם לרשום בסמוך לכל מוצר או חבילה.
• כל המחירים באתר כוללים מע"מ כחוק, אלא אם כן צויין אחרת במפורש.

תהליך אספקת המוצרים ומועד האספקה
• "פארטי בג" דואגים לאספקת המוצרים הנרכשים על ידך באתר לכתובת בישראל שהקלדת בעת רישום הזמנתך, תוך המועד הנקוב בדף המכירה של המוצר, אלא אם כן נכתב אחרת באתר.
• "פארטי בג" מתחייבים לספק רק מוצר אשר שולם במלואו באמצעות כרטיס אשראי כמפורט להלן או באספקת הזמנות עם שליח, ניתן לשלם במזומן בלבד לשליח.
• "פארטי בג" מספקת את מוצריה באמצעות שליחים או דואר ישראל. החבילה תגיע לכתובת שרשמת בעת תהליך ההזמנה באתר או נמסרה לנציג השירות בטלפון.
• אם ההזמנה היא לכתובת עיסקית, אנא פרט גם את שם החברה וגם שם מלא של המזמין.
• במידה ובחרת לשלם על המוצרים במזומן, תועבר החבילה רק עם שליח אשר ייגבה במקום את הכסף ויבצע במקום את העיסקה .
• "פארטי בג" לא יהיו אחראים לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה של "פארטי בג", לרבות שביתות השבתות חוסר במלאי אצל הספק \ יבואן \ יצרן וכיוצ"ב. במקרים אלה רשאית " פארטי באג " להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה, ולבטל את חיובו של מבצע הפעולה.
• באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית "פארטי בג" יהיו רשאים להעמיד את המוצרים ללקוחות במקום סמוך מקובל, אשר יתואם עמם מראש.
• זמני האספקה של מוצרים שאינם מסופקים באמצעות שליחים אינם ניתנים לבקרה ע"י "פארטי באג " ואינם בשליטתה והנך מצהיר כי לא תהיה לך כל טענה נגד " פארטי באג " עקב שיבושים באספקה שלא באמצעות שליח.
• מועדי האספקה רשומים באתר ויחושבו על פי ימי עבודה, קרי לא כולל שישי ושבת, ערבי חגים ומועדים. יחד עם זאת, " פארטי באג " עושה כמיטב יכולתה להקדים את זמן האספקה אם ניתן.
• התקנון של רשות הדואר לישראל ו/או של כל גוף אחר באמצעותו "פארטי בג" מבצעת את ההובלה והאספקה של המוצרים או השירותים יחול על כל אספקה/הובלה של מוצר המוזמן באמצעות האתר או טלפונית.

שיבושים בהזמנה:
• מלאי חסר: "פארטי בג" עושים כל מאמץ אפשרי על מנת שהמידע אודות המוצרים יהיה מעודכן. למרות מאמצינו לעדכן את המוצרים המוצגים והימצאותם במלאי ייתכן מצב בו המלאי ישתנה וטרם יעודכן באתר. במידה והוזמן מוצר, אשר חסר בשלב ההזמנה במלאי, תישלח לך הודעה מתאימה באמצעות הדואר האלקטרוני שלך או באמצעות הטלפון. במקרה זה, אנו שומרים לעצמנו את הזכות להגיש לך, במידה וישנה כזאת הצעה לרכישת מוצר חלופי בעל אופי ומחיר דומים. אם תקבל את הצעתנו, יעודכנו פרטי הזמנתך מחדש. אם החלטת לסרב, הזמנת המוצר החסר תימחק ולא תחוייב.
• הודעת שגיאה: אם קיבלת הודעת שגיאה על הזמנתך, או ראית כי אחד הפרטים שרשמת נקלטו שגויים תוכל לפנות במייל ל: info@partybag.co.il או להתקשר אלינו לטלפון: 03-6122153,
• אם חלה טעות בתיאור המוצר ו/או שיבוש בתמונתו, מחירו או בכל פרט אחר, תהא "פארטי בג" רשאית לבטל את רכישתך ואתה לא תחויב בכל תשלום בגין ההזמנה שבוטלה.

ביטול הזמנה:
• מבצע פעולת הרכישה רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א - 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן")
• במידה ולקוח מעוניין לבטל עסקה/מכירה לפני שכרטיס האשראי שלו חויב ולפני אספקה, יוכל לעשות זאת באמצעות הודעת ביטול בטלפון לנציגי "פארטי בג", או באמצעות פניה בדואר אלקטרוני info@partybag.co.il ללא חיוב כלשהו.
• במידה ולקוח מעוניין לבטל את הזמנתו לאחר שכרטיס האשראי שלו חויב ולפני משלוח המוצר, יוכל לעשות זאת באמצעות הודעת ביטול בטלפון לשירות לקוחות, או באמצעות פניה לשירות הלקוחות של "פארטי בג" בדואר אלקטרוני info@partybag.co.il. במקרה זה יוחזר לו כספו באמצעות חברת האשראי, בקיזוז דמי טיפול בשיעור 25 ₪.
• ביטול ההזמנה לאחר קבלת המוצר ניתן ואפשרי עד 14 ימים מיום קבלתם, כשהם ארוזים באריזתם המקורית, שלמים ותקינים. ההחזרה תיעשה באחריות ועל חשבון המחזיר, באמצעות הדואר או שליח מטעמו של המחזיר.
• בהחזרת מוצרים תקינים ושלמים באריזתם המקורית תזוכה על כל סכום ההזמנה בניכוי עלות המשלוח הראשונית, בניכויי העלויות שגובה חברת האשראי ועלויות החזרה נוספות באם יהיו.
• ביטול של עסקה לפני אספקתה יעשה בכתב באמצעות הדואר האלקטרוני ישירות לאתר "פארטי בג" info@partybag.co.il ובאמצעות שיחה טלפונית ל 03-6122153
• במידה ובעת ההחזרה נציג השירות של "פארטי בג" יראה כי חלק מהמוצרים אינם באריזתם המקורית, או /ו לא שלמים או /ו ניזוקים/ עם פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא תזוכה בחלק היחסי של ההזמנה בניכוי המוצרים הלא תקינים או החסרים ובניכוי ההוצאות שנדרשו ל"פארטי בג" בתהליך ההחזרה לרבות אך לא רק אריזה חדשה, ביטול עיסקה עם חברות האשראי או התחיבות אחרת שנגרמה בשל ביטול העיסקה.
• לא ניתן להחזיר מוצרים אשר אינם באריזתם המקורית, אלא אם נמצאו פגומים בעת ההזמנה.
• באם רכשת שירות מהאתר תוכל לבטלו עד בתוך ארבעה עשר ימים מיום עשיית העסקה, ובלבד שביטול כאמור ייעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.
• במידה ואחד או יותר מהמוצרים שקיבלת בעת ההזמנה לא היו תקינים רשאי הלקוח לבטל את קניית המוצר תוך 14 יום מיום קבלת המוצר, על-ידי הודעת ביטול באמצעות הדואר האלקטרוני של אתר "פארטי בג", info@partybag.co.il ובאמצעות שיחה טלפונית ל 03-6122153 תוך פירוט סיבת הביטול, הכל בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981. תוכל לשלוח אלינו את המוצר הפגום, פארטי בג תבצע בדיקה ובאם נמצא כי לא היה תקין בעת ההזמנה, לא תחוייב בדמי החזרה או דמי טיפול ו"פארטי בג" יציעו לך מוצר חליפי באותו הסכום ללא חיוב במשלוח נוסף או החזרת כספך.
• אם לאחר סיום ביצוע הרכישה באתר, התגלה כי המוצר ו/או השרות אזל מהמלאי, רשאית "פארטי בג" לבטל את המכירה או השירות או להציע מוצר חלופי שווה ערך.
• בוטלה רכישה כאמור, "פארטי בג" לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר ו/או השרות אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.

פרטיות
• מסירת הפרטים האישיים בטופס ההזמנה נעשית עפ"י רצונו של הלקוח ובהסכמתו. מילוי הפרטים מעיד על הסכמתו של הלקוח למסירתם.
• למרות שעל פי חוק אינך חייב למסור לנו את פרטיך האישיים, לא נוכל לטפל בהזמנתך אם לא נקבל אותם.ולכן, הפרטים האישיים שמסרת ותמסור בעת ההזמנה, כמו גם פרטי הרכישות שתבצע בעתיד, יישמרו במאגר המידע של " פארטי באג. "פארטי בג" לא תעביר את פרטיך האישיים לאף גורם למעט חברות האשראי .
• המידע שיוכנס למערכת האתר ישמש בין השאר:
1. לשליחת דואר אלקטרוני בנוגע למבצעים מיוחדים או עדכונים באתר. אם אינכם מעוניינים בקבלת דואר אלקטרוני אנא פנו ל"פארטי בג" לצורך מחיקתכם ממאגר מקבלי הדואר האלקטרוני.
2. לצורך ניתוח מידע סטטיסטי. במקרה זה, הנתונים לא יתייחסו אליך אישית ולא יזהו אותך.
• "פארטי בג" נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. ההעברה של פרטי כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי תקן. אך מכיוון שלא ניתן למנוע מיקרים אשר אינם בשליטתנו ו/או הנובעים מכח עליון, הינך מצהיר בזאת כי לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד " פארטי באג " ו/או מי מטעמה לכל שימוש בלתי מורשה, שימוש לרעה, שימוש שלא כדין ו/או שימוש במרמה שייעשה על ידי צד שלישי בפרטים שמסרת באתר לשם ביצוע פעולה באתר.

אחריות על המוצרים והשירות
• השירות באתר "פארטי בג" ניתן לשימוש כמו שהוא ולא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי פארטי בג ו/או מי מטעמו בגין תכונות השירות, יכולותיו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיך ולדרישותיך.
• "פארטי בג" אינם מייצרים את המוצרים, ואינם נושאים באחריות לטיב המוצרים, ולתכונותיהם. אם רכשת מוצרים פגומים, זכותך להחליפם בפריטים אחרים ובתנאי שהמחיר זהה.
• רוב המוצרים המוצעים למכירה באתר קיימים במלאי במגוון צבעים ודוגמאות המשתנים מפריט לפריט. התמונות המופיעות באתר מציגות את המוצר, אך לעיתים יתכנו שינויים והפרשי צבעים או שינוי באריזת המוצרים המתפרסמים באתר לבין הגוונים והדוגמאות של המוצרים כפי שיסופקו בפועל. אם הנך מעונין בצבע או דוגמא מסוימת של המוצר, אנא ציין זאת בהזמנה ואנו נענה כמיטב יכולתנו. עם זאת פארטי בג אינה מתחייבת כי המוצרים שיסופקו יהיו זהים חיצונית למוצרים המופיעים באתר ולקוח שיבטל עסקה בשל הבדלים כאלה יחויב בהוצאות המשלוח והוצאות נלוות כאמור לעיל.
• האחריות הבלעדית למוצרים, לאספקתם, לאיכותם, לטיבם, לעמידותם ולתכולתם, לרבות הוראות הפעלה בשפה העברית, חלה על היצרנים, היבואנים והספקים של המוצרים ובהתאם לתנאי האחריות של המוצר. היצרנים, היבואנים והספקים של המוצרים לקחו על עצמם את כל החובות המוטלות על "עוסק" על פי חוק הגנת הצרכן, תשמ"א - 1981 והתקנות שהוצאו מכוחו.
• בשום נסיבות לא תחול על פארטי בג ו/או מי מטעמה אחריות כלשהי בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאי, ו/או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן נתונים או אובדן רווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש או בביצועי האתר, בגין עיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש באתר, באספקתם או באי אספקתם של מוצרים או שירותים, או בכל מידע, תוכנה, מוצר, שירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות האתר, ו/או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש באתר, בין בהתבסס על הסכם ובין בנזיקין, בין באחריות מוחלטת, ו/או כל עילה אחרת.
• השימוש במוצרים הנרכשים באתר זה הינם על אחריותו הבלעדית של המשתמש בלבד וכל נזק שהוא יהיה על אחריותו בלבד, פארטי בג ו/או מי מטעמה לא תישא בשום צורה ואופן בנזק הנגרם כתוצאה משימוש במוצרים אלו.
• "פארטי בג" שומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר ו\או לבטל מכירה על פי שיקול דעתה לרבות אך לא רק אם יתברר לה שהתבצעה או מתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית או נגרם נזק כלשהוא כתוצאה מתקלה טכנית באתר ו\או מכל סיבה אחרת.

קניין רוחני
• אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר (לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים וקוד-מחשב בלא קבלת רשות המפורשת של "פארטי בג" מראש ובכתב.
• אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר "פארטי בג" לצורך הצגתם באתר אינטרנט או בשירות אחר כלשהו, בלא לקבל את הסכמת פארטי בג מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם תינתן). בכלל זה נאסר לאסוף נתונים מן האתר באמצעות תוכנות ו/או להפיץ נתונים כאלה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית.
• השם "פארטי בג" וכן שם המתחם (Domain name) וסימן המסחר של האתר הם רכושם של "פארטי בג" בלבד ואין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש.
• כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר ,לרבות גרפיקה,עיצוב,הצגה מילולית,סימני מסחר, סימני לוגו (logo) וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של "פארטי בג" ו/או מי מטעמה. אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת את התכנים המופיעים באתר אלא אם כן פארטי בג נתנו את הסכמתם לכך, בכתב ומראש.

סמכות שיפוט
במקרה של מחלוקת הנוגעת לרכישת מוצר ו/או שרות באתר, על כל הכרוך והנובע מכך, יהיה מקום השיפוט הבלעדי בבתי המשפט בת"א בלבד.
לכל בירור או שאלה בנושא הזמנה, מוצרים או שירותים המוצעים ע"י אתר "פארטי בג" ניתן לפנות לנציגי החברה בדוא"ל: info@partybag.co.il.


קנייה נעימה ומוצלחת

פארטי בג

 

שולחנות מעוצבים  I  קישורים  I  מפת אתר  I  תקנון  I  לקוחות כותבים  I  כתבו עלינו  I  בין לקוחותינו
 © 2008 partybag.co.il   I   All rights reserved